IPC-A-610

Tiêu chuẩn nắp ráp cho điện tử ( IPC-A-610 )

Tiêu chuẩn nắp ráp cho điện tử ( IPC-A-610)

Tiêu chuẩn nắp ráp cho điện tử IPC-A-610 là gì?

Tiêu chuẩn nắp ráp cho điện tử (IPC-A-610) là tài liệu lêu ra những tiêu chuẩn có thể chấp nhận được trong lắp ráp điện tử và được sử dụng rộng rãi nhất. Được cập nhật với những người tham gia từ 17 quốc gia cung cấp đầu vào và ý kiến chuyên môn, tài liệu này mang đến các tiêu chuẩn mới nhất cùng với nhiều đồ họa mới và sửa đổi cho ngành công nghiệp.

Hiểu một cách đơn giản , IPC-A-610 là một loạt các tiêu chuẩn mà dựa vào đó ta có thể đánh giá được chất lượng sản phẩm trong quá trình nắp ráp điện tử.

Vd: mục 5.2.3 cho ta thấy độ tan chảy hoàn chỉnh của kem hàn như ảnh minh họa bên dưới

Tan chảy của kem hàn
Tan chảy của kem hàn

File tải;

IPC-A-610(Vietnamese)

IPC-A-610E (English)

Các tài liệu liên quan đến lắp ráp điện tử

Tiêu chuẩn thiết kế(IPC-2220, IPC-351, IPC-CM-C770): Các quy định về thiết kế phản ánh ba cấp độ phức tạp( Cấp độ A,B,C) thể hiện hình học tinh vi, mật độ lớn hơn, nhiều bước gia công hơn để tạo ra sản phẩm.

Tài liệu về sản phẩm cuối( IPC-D-325): Tài liệu mô tả bảng mạch in, cụ thể các yêu cầu của sản phẩm cuối được thiết kế bởi khách hàng hay sản phẩm lắp ráp cuối cùng. các chi tiết có thể có hoặc không có tham khảo đến tính năng kỹ thuật công nghệ hay tiêu chuẩn về tay nghề cũng như những sở thích của khách hàng hay những tiêu chuẩn nội bộ)

Tiêu chuẩn về sản phẩm cuối(J-STD-001): Các quy định về hàn trong sản phẩm điện và điện tử mô tả những đặc tính tối thiểu cho việc chấp nhận sản phẩm cũng nhưu các phương pháp đánh giá( các phương pháp thử nghiệp), tần suất thử nghiệm và khả năng ứng dụng của các quy định về kiểm suát quas trình.

Gia công lại và sửa chữa( IPC-7711/7721): Văn kiện cung cấp các phương thức để hoàn thành lớp phủ bảo vệ và tháo gỡ hoặc lắp linh kiện, sửa chữa lớp phủ chống hàn, và sửa đổi/sửa chữa vật liệu ép lớp của bảng mạch in, đường dẫn và các lỗ xuyên mạ.

 

Để cùng nhau học hỏi nhiều hơn về PCB hay thích Group: Dientuhay

Cần gia công PCB liên hệ ngay: Dientuhay