Cách đọc giá trị điện trở

Cách đọc giá trị điện trở

Cách đọc giá trị điện trở

Điện trở là gì?

Điện trở là loại linh kiện quan trọng không thể thiếu trong mạch điện, điện tử, thường có những vạch màu trên thân của nó. Điện trở được cấu tạo từ nhiều thành phần và có nhiều hình dạng khác nhau. Điện trở giúp chúng ta khống chế dòng điện qua tải cho phù hợp, tạo ra nhiệt lượng trong các ứng dụng cần thiết hay điều chỉnh cường độ dòng điện qua các thiết bị điện, … Vì vậy diện trở rất quan trọng và ta cần xác định giá trị điện trở đúng để bài toán hoàn thành 1 cách chơn chu nhất.

Đơn vị của điện trở là Ohm (Ω). Ngoài ra, điện trở có các đơn vị khác như milliohm (1 mΩ = 10−3 Ω), kilohm (1 kΩ = 103 Ω) và megohm (1 MΩ = 106 Ω).

 

Cách xác định

Tính giá trị dựa trên bảng màu giá trị điện trở

Tiêu chuẩn quốc tế CEI 60757 (1983) quy định giá  trị điện trở được người ta quy ước chung cách đọc trị số điện trở và các tham số cần biết khác. Và Dựa theo bảng màu thì giá trị điện trở đọc như sau:

Bảng màu giá trị
Bảng màu giá trị

Đọc giá trị điện trở với  4 vạch màu:

Vạch màu thứ nhất: Là giá trị hàng chục trong giá trị điện trở
Vạch màu thứ hai: Là giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở
Vạch màu thứ ba: Là hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở
Vạch màu thứ tư: Là giá trị sai số của điện trở. Vòng thứ tư là vòng ở cuối luôn luôn có màu nhũ vàng hay nhũ bạc, khi đọc ta bỏ qua trị số của vòng này
Giá trị điện trở = (vạch 1)(vạch 2) x 10(mũ vạch 3)

Điện trở 4 vạch màu
Điện trở 4 vạch màu

Ta sẽ lấy một ví dụ minh họa để rễ hiểu hơn về điện trở 4 vạch màu.

Trở 4 vạch màu
Trở 4 vạch màu

Ví dụ: Như ví dụ trên hình ảnh minh họa ta thấy điện trở có 4 vạch màu tương ứng với 4 giá trị : Đỏ-Đỏ-Nâu-Nhũ Vàng=2-2*10^1-(5)

Vậy giá trị điện trở là 22 x 10^1= 220Ω (5%) .

Đọc giá trị điện trở với 5 vạch màu:

Điện trở 5 vạch màu
Điện trở 5 vạch màu

Vạch màu thứ nhất: là giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở
Vạch màu thứ hai: là giá trị hàng chục trong giá trị điện trở
Vạch màu thứ ba: là giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở
Vạch màu thứ tư: là hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở
Vạch màu thứ năm: là giá trị sai số của điện trở
Giá trị điện trở = (vạch 1)(vạch 2)(vạch 3) x 10(mũ vạch 4) + vạch 5

Ta sẽ lấy một ví dụ minh họa để rễ hiểu hơn về điện trở 5 vạch màu.

Điện trở 5 vạch màu
Điện trở 5 vạch màu

Ví dụ: Như ví dụ trên hình ảnh minh họa ta thấy điện trở có 5 vạch màu tương ứng với 5 giá trị : Đỏ-Tím-Vàng-Đỏ-Nâu=2-7-4-10^2-(1)

Vậy giá trị điện trở là 274*10^2=27.4KΩ(1%).

Cách đọc giá trị điện trở công suất

Điện trở công suất

Điện trở công suất là các loại điện trở công suất lớn hơn 1W, 2W, 5W hay 10W được sử dụng trong những mạch điện tử có dòng điện lớn đi qua.

Đối với điện trở công suất ta cũng đọc như điện trở thường và thường được chia thành 2 cách đọc (điện trở 4 vạch màu và điện trở 5 vạch màu).

 

Để cùng nhau học hỏi nhiều hơn về PCB hay thích Group: Dientuhay

Cần gia công PCB liên hệ ngay: Dientuhay